10 juni 20216 minuter

Du har säkert hört talas om Bitcoin, världens mest värdefulla kryptovaluta. Du kanske också har hört talas om Ethereum i samma sammanhang. Ethereum ligger precis efter Bitcoin när man kollar på rankings för kryptovalutor (coinmarketcap).

Dessa får mest publicitet genom värdet kopplat till valutan, men det riktigt värdet ligger i den bakomliggande teknologin som får de att fungera.

Blockchain

Likt alla typer av kryptovaluta, fungerar både Ethereum och Bitcoin med hjälp av Blockchain teknologi. En Blockchain är, enkelt beskrivet, ett digitalt register där alla poster har en referens till posten innan. Detta betyder att det aldrig går att ändra information som redan finns i registret. Du kan bara lägga till nya poster.

Hur vet man att en tidigare post inte har ändrats? Jo, det finns ett system för att uppnå konsensus. En Blockchain finns inte bara sparad på en central server, utan det finns en kopia hos tusentals självständiga servrar. Dessa kallas noder.

När en ändring görs verifieras den av alla noder i nätverket. Om det sker en ändring som inte är korrekt kommer denna att avvisas och registret förblir oförändrat.

Kan användas för annat än kryptovaluta

Det mest kända användningsområdet för Blockchain är kryptovalutor, men det kan användas för andra saker också. Och det är det som driver utvecklingen i Web3.

Vad är Web3?

För att förstå Web3 kan det vara bra att först förstå hur Web2 fungerar.

Web2

Web2 är internet som vi känner till det idag. Stora företag som driver webbplatser med hjälp av centraliserade servrar och databaser.

Användare äger inte sina uppgifter

Med "centraliserade" menas det att servrarna och databaserna är kontrollerade av en enda organisation. Den här organisationen äger informationen som passerar genom deras infrastruktur och användarna måste rätta sig efter detta.

Det är inte ovanligt att man säljer den här informationen eller att den förs vidare till tredje-part, ofta utan att användarna vet om det (för vem läser egentligen användar- och sekretessavtal?).

Beroende av enstaka tjänster

För ett litet tag sedan, 8:e Juni, skedde en incident hos företaget Fastly. De hade gjort en uppdatering på sitt nätverk som innehöll en bugg. När en av deras kunder sedan några inställningar gick 85% av nätverket ned.

Webbplatser som påverkades var Reddit, Github, Amazon, New York Times, Aftonbladet och många fler. Felet identifierades inom 1 minut och var åtgärdat inom 1 timme. Fastly lyckades identifiera och lösa problemet riktigt fort, de ska ha en stor eloge för det.

Det här felet var inte speciellt allvarligt, 1 timme utan tillgång till nyheter överlever vid med. Vad detta demonstrerade var dock att väldigt många webbplatser på internet är beroende av ett fåtal tjänster, så som Fastly.

En liknande händelse skulle kunna inträffa om AWS, Google Cloud, Azure eller Cloudflare får driftproblem. Detta visar på hur sårbart internet egentligen är, och hur centraliserat det är. Ett fåtal företag har makten att stänga ned hela världens internet åtkomst om som så ville.

Användarnamn och lösenord

Du har ett användarnamn och lösenord för de flesta tjänster du använder idag. Det är en standard som inte är speciellt säker. Vi återanvänder ofta våra uppgifter, så om en webbplats läcker uppgifter eller blir utsatt för en attack kommer flera av dina konton på andra webbplatser vara sårbara.

Det finns lösningar för att logga in med sociala nätverk, vilket minskar risken något. Men du använder fortfarande användarnamn/e-post och lösenord för att logga in på nätverken. Faktum är att lösenord inte är speciellt säkert. Vi väljer ofta något som är enkelt att komma ihåg och då blir lösenordet enklare att gissa.

Det optimala lösenordet ska vara långt, så långt som möjligt, och helt slumpat med blandade typer av tecken. Problemet är att vi inte kommer ihåg den typen av lösenord. En lösning på detta är att använda lösenordshanterare som 1Password, LastPass eller Bitwarden. Med dessa genererar du ett lösenord som sedan krypteras och sparas. Du kan sedan automatiskt fylla i dina inloggningsuppgifter när du vill logga in, du behöver aldrig se lösenordet. Smidigt och säkert... eller?

Lösenordshanterare är en jättebra lösning i dagens klimat och jag rekommenderar dig att använda en. Problemet är att om din lösenordshanterare slutar fungera eller utsätts för dataintrång, riskerar du att bli kapad eller förlora tillgång till alla dina inloggningar.

Web3

Web3 är vad framtidens webbplatser och appar kommer att byggas med. Det finns stora kontraster och motreaktioner till förhållanden som råder inom Web2 som kommer att förändra sättet vi använder webben på.

Istället för att använda centraliserade servrar kommer information sparas på Ethereums Blockchain, det är iallafall så det ser ut i nuläget. Dagens verktyg är byggda på Ethereum, men i framtiden kommer vi antagligen välja mellan flera olika Blockchains.

Alla äger sin egen data

I Web3 kommer varje person ha kontroll över sin egen information. All data är sparad på Ethereum och ägs inte av någon organisation. Du behöver inte ange någon data överhuvudtaget. Din identitet kommer vara kopplad till din Ethereum adress, vilket betyder att du inte behöver ange namn eller fysisk adress. Appar kommer inte veta vem du är och sparar aldrig information om dig.

Eftersom Ethereum har en inbyggd valuta, kommer betalningar finnas inbyggt i Web3. Du behöver inte använda ditt bankkort för att betala på internet längre, du anger adressen du vill skicka dina ETH (ETH eller Ether är Ethereums inbyggda valuta) till skriver under med din privata nyckel.

Din privata nyckel genereras när du skapar din adress och sparas i en plånbok. Det är sedan denna plånbok som är ditt fönster till Ethereums Blockchain. Här kommer du signera transaktioner och se din balans av ETH.

Appar är utspridda på nätverket

Appar kommer att vara decentraliserade och kallas för dappar (Decentraliserade appar). Koden för dessa dappar kommer ligga på Ethereums Blockchain i form av så kallade "Smart Contracts". Dessa kan läsa data från nätverket och skriva data till nätverket. Likt annan information kan dessa smarta kontrakt inte raderas, utan måste skapas på nytt med en ny adress när de behöver ändras.

Dessa kontrakt kommer att köras på Ethereums virtuella maskin (EVM), även kallat en världsdator. Den här världsdatorn är en distribuerad tillståndsmaskin. Vad det betyder är att datorn håller information och beskriver hur denna kan ändras. Att den är distribuerad syftar på att själva utförandet av ändringar sker på noderna som är en del nätverket.

Det här betyder att dappar alltid är tillgängliga, så länge det finns noder i Ethereums nätverk. I skrivande tillfälle finns ca. 5600 noder på nätverket. Antalet noder ändras hela tiden då vissa stängs av och andra startas. Vem som helst kan starta sin egen nod, du skulle kunna starta en om du så ville.

Detta löser problemet med tjänster som Fastly, AWS, Google Cloud och Azure. Ett fåtal företag kontrollerar inte längre internet, det är användarna som gör det. Det finns inte längre någon "single point of failure". Så länge noderna är igång kommer nätverket fungera.

Inga fler lösenord

Som jag nämnde tidigare kommer ditt fönster till Ethereums Blockchain vara din digitala plånbok. Här kommer du som sagt kunna signera transaktioner, men även kunna verifiera att du äger din adress. På så sätt fungerar din adress och plånbok som inloggning till dappar.

Du kommer inte längre behöva komma ihåg lösenord eller oroa dig för att din lösenordshanterare ska läcka dina uppgifter. Allting hanteras av din plånbok som hanterar din privata nyckel. Om du skulle förlora din privata nyckel måste du använda din återställningsfras som du får när din adress skapas. Denna skriver man ned på ett papper och förvarar säkert.

Din adress kommer alltså fungera som ett universellt inlogg. Du kan logga in med ett klick på alla dappar. Detta är bra från både ett användar- och säkerhetsperspektiv. Du behöver inte hålla koll på hundra olika lösenord, och din identitet bekräftas med hjälp av din privata nyckel som du inte ens ser eller vet om. Allt du ska hålla koll på är en papperslapp med din återställningsfras.

Sammanfattning

Fördelarna med Web3 är alltså:

  • Vi äger vår data. Företag kommer inte längre äga användardata.
  • Decentralisering. Internet är inte beroende av ett fåtal företag och tjänster.
  • Betalningar. Betalningar blir enklare än någonsin. ETH är inbyggt i Web3.
  • Säkerhet. Vi behöver inte hålla koll på lösenord längre, vi loggar in med vår Ethereum adress och digitala plånbok.

Det här är en spännande tid i utvecklingen av webben. Vi är mitt i paradigmskifte. Mycket av det som varit självklart med webben (reklan, lösenord, betalningar) kommer att förändras. Det kommer dröja innan Web3 är i allmänt bruk, men utvecklingen är på god väg och de som väljer att använda dappar och digitala plånböcker nu, bidrar till en bättre framtid för webben.

Frågor eller funderingar?

Har du några frågor, invändningar eller kommentarer? Skicka ett meddelande.

Skriv gärna både för- och efternamn
En e-post jag kan nå dig på